O mne

 

Nemám úctu k samozvaným autoritám.

S prúdom plávajú iba mŕtve ryby.

Vždy som šiel vlastnou cestou. Väčšinou sám a presne

opačným smerom, ako ostatní. Ak tým smerom, ktorý

som si vybral neviedla žiadna cesta, vyšliapal som si vlastnú.

S každým bez rozdielu jednám tak, ako on jedná so mnou.

Poviem pravdu rovno do papule.

Toto som ja. Som, bol som a budem.