Podporiť

Potrebujem aj Vašu pomoc!

Ako nezávislý kandidát na predsedu KSK si kampaň financujem výlučne z vlastných zdrojov. To znamená, že ma neplatia žiadne finančné skupiny ani oligarchovia. Financovanie takejto kampane však nie je lacná záležitosť a preto ma podporiť môžeš aj ty.

Potrebujeme iba tvoje kontaktné informácie:
Pri fyzickej osobe:
Meno, Priezvisko, Kompletná adresa trvalého bydliska (Podľa zákona môžeme prijať dary iba od ľudí, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku, adresa nebude zverejnená), E-mail a môžete nám nechať aj odkaz, ak chcete aby sa pri Vašom mene zobrazil na našej webovej stránke.

Pri právnickej osobe:
Názov právnickej osoby, adresa (sídlo spoločnosti musí byť na Slovensku), meno konateľa, E-mail, poprípade IČO, DIČ a IČ DPH (nepovinné) a môžete nám nechať aj odkaz, ak chcete aby sa pri Vašom mene zobrazil na našej webovej stránke.

Zákon ďalej prikazuje, že dary sa môžu prijímať len bankovým prevodom.

Číslo transparentného účtu na podporu nezávislého kandidáta : ​Fio banka, IBAN: SK3983300000002201277136 (je tam 7 núl).