Róbert Bačinský diskutoval s občanmi od Spišskej Novej Vsi až po Sobrance. Navštívil všetky okresné mestá v Košickom kraji vrátane obcí. Počas návštev krajanov mu boli kladené prekážky, aby sa občania ne-mohli dozvedieť o jeho stretnutiach s občanmi, o programe občianskeho kandidáta, ktorý chce zmeniť Košický samosprávny kraj pre ľudí. Týmto videom chceme občanom priblížiť prvú časť programových priorít Róberta Bačinského.