4.11.2017 sa budú konať voľby do samosprávnych krajov. Róbert Bačinský je nezávislým občianskym kandidátom na predsedu Košického samosprávneho kraja. Odhodlanosť R. Bačinského postaviť sa na stranu občanov v Košickom kraji je tak silná, že nebude váhať použiť všetky prostriedky na odstránenie ( podanie trestných oznámení) na tých čo doteraz rozkrádali Košický kraj.