Róbert Bačinský je nezávislý kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorý nedovolí pripravovanú riadenú migráciu ekonomických špekulantov do Košického kraja. Sľúbil krajanom košického kraja, že keď by chýbal (spreneveril) čo i len jeden cent, sa vzdá funkcie predsedu samosprávneho kraja. Odmieta korupciu, klientelizmus a chce viesť Košický kraj pre ľudí.